Thrones for monstrances


Throne for a monstrance 1004

Height: 23 cm. Brass throne, varnished. The base of the upper part of the rectangular throne, with dimensions: 35 cm / 25 cm.

Throne for a monstrance 1001

Height: 27 cm. Brass throne, varnished, with decorative wooden hexagon. The base of the upper part of the throne, 27 cm in diameter.

Throne for a monstrance 1002

Height: 27 cm. Brass throne, varnished with decorative wooden hexagon. The base of the upper part of the throne is round with a diameter of 27 cm.

Throne for a monstrance 1003

Height: 32 cm. Brass throne, varnished. The base of the upper part of the throne is round with a diameter of 27 cm.

Korzystając z portalu wyrażarasz zgodę na używanie plików cookies, które są niezbędne do prawdiłowego funkcjonowania serwisu. Czytaj więcej. Zamknij